e-ocument
     Faculty of Science, Silpakorn University

     ค้นหาเอกสารโดยระบุคำหลัก      
    >> สำหรับสมาชิก <<

    ชื่อบัญชีผู้ใช้ : 
    รหัสผ่าน :       


    >> เลือกประเภทเอกสาร <<

หน้าแรก
เอกสารสำหรับบุคลากร
เอกสารสำหรับนักศึกษา
วารสารคณะวิทยาศาสตร์
เอกสารในโอกาสพิเศษ
>> แจ้งข่าวใหม่ - ฝากประกาศ <<

  ขณะนี้ได้เพิ่มเติมเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ควรทราบ
  ตอนนี้ได้พัฒนาส่วนของการค้นหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยระบบสามารถค้นหาได้จากไฟล์เอกสารทุกชนิดของคณะฯ และกำลังพัฒนาในส่วนของการค้นคืนข้ามภาษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการค้นคืนเอกสารสำคัญๆ ต่างๆ มากขึ้น
  ขณะนี้กำลังพัฒนาในส่วนของการค้นหา และกำลังเก็บรวบรวมวารสารของคณะวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 7

>> เอกสารเข้ามาใหม่ของระบบ <<

  เอกสารแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
  เอกสารแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา
  วารสารรายเดือน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เอกสารคำสั่งแต่งตั้งของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรCopyright © 2004 - 2020. Faculty of Science, Silpakorn University. All rights reserved
This web site is best viewed with 800 x 600 and 1024 x 768 pixels on MS-Internet Explorer 4+ or Mozilla FireFox
For any questions, suggestions or more info. please contact : WebMaster

Phone : (+66-34) 245300 ext 2241   Fax : (+66-34) 245333
E-mail : science@su.ac.th or oatcom@hotmail.com